شاخ به شاخ

ديروز برنامه کودک اعلام کرد که در طول سالهای قبل معمولا نتيجه انتخابات ايران و انگليس دقيقا يکسان بوده و هر دو مخالف نتيجه انتخابات در ايالات متحده بوده است. يعنی پيروزی محافظه کاران در انگليس همواره به پيروزی محافظه کاران در ايران يکماه بعد می انجامد. و کمتر از يکسال بعد سبب شکست محافظه کاران در ايالات متحده ميگردد. بعد مجری اعلام کرد که با اين منطق ميتوان گفت که با پيروزی محافظه کاران در انگليس؛ اصلاح طلبان در ايران شکست خواهند خورد؛ در اين صورت اصولا بايستی در انتخابات ايالات متحده اصلاح طلبان رای بياورند؛ ولی چون انتخاباتشان چند سال ديگر ميباشد؛ در نتيجه انجا هم هنوز محافظه کاران روی کار هستند. اين يعنی اينکه محافظه کاران ايران و ايالات متحده شاخ به شاخ ميشوند و به ايران تجاوز ميشود. ولی هيچ کس هنوز نميداند که اين تجاوز از کدام طرف است.

نتايج تحقيقات در دانشگاه آريزونای شمالی نشان داده است که حيوانات هم عصبانی و خوشحال ميشوند.

يکی از فضانوردان ناسا در خاطرات خود از سفر به خارج از زمين گفت که برای من خيلی هيجان اور است هنگامی که از بالا به کره کوچک زمين که به اندازه يک توپ بسکتبال است نگاه ميکنم؛ و ميبينيم که در اين کره کوچک چتور بعضی کشورها به جان هم ميفتند. 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید