حادثه خبر نميکند

يکی از دوستان در يکی از دانشگاهها که کار مدلسازی کشور ايران را انجام داده است و با کمک چندين کامپيوتر با پروسسورهای موازی به اين نتيجه رسيده است که تا چند ماه ديگر يعنی تا قبل از پايان تابستان ۱۳۸۴بيشترين احتمالات ناشی از شبيه سازی کامپيوتری به اين شرح هستند. فعال شدن آتشفشان دماوند؛ زمين لرزه بزرگ در تهران ؛ و يا يک اتفاق خيلی بزرگ تر مثل حمله بشقاب پرنده ها و يا يک نتيجه غير قابل پيش بينی که اثرات مهمی روی کره زمين دارد. ولی مسئله مهم به قول او؛ نقطه اصطلاحا با دمای بالا در شبيه سازی کامپيوتری؛ منطقه ايران و حوالی تهران بوده است.11.gif

من که هر چه دور و ورم رو نگاه ميکنم هيچ اثری از هيچ کدوم از اين چيزا نميبينم. معلومه نميشه زياد به نتايج شبيه سازی های کامپيوتری هم اعتماد کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید